..:: Trang chủ ::..  28 Tháng Bảy 2021   Đăng Ký  Đăng Nhập
PSORVIET
Hội vẩy nến Việt Nam (PSORIASIS VIETNAM) là một tổ chức của các bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến được Hội Da Liễu Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam thành lập.
Hội vảy nến Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của bệnh vẩy nến và viêm khớp vảy nến, hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận với điều trị dựa trên cơ sở khoa học, cải thiện điều kiện sống cho người bệnh trên toàn quốc và hợp tác với các tổ chức liên quan nhằm phát triển Hội và hôi viện.
    Thông tin về Hội

  PSORVIET

Hội vẩy nến Việt Nam (PSORIASIS VIETNAM) là một tổ chức của các bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến được Hội Da Liễu Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam thành lập.

Thông tin về Hội

Liên hệ: PsorViet@HOIVAYNEN / Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội  / Số điện thoại: 090 405 11 88

Copyright by www.vaynen.org | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin