..:: Thông tin hội ::..  28 Tháng Bảy 2021   Đăng Ký  Đăng Nhập
   Thông tin về hội
HỘI VẢY NẾN VIỆT NAM
I. TẦM NHÌN
Vì một thế giới không còn bệnh nhân đau khổ vì (bệnh) vảy nến.
II. SỨ MỆNH 
Để có tiếng nói thống nhất của tất cả các bệnh nhân vẩy nến. Hỗ trợ việc tăng cường nghiên cứu nguyên nhân bệnh học cho ngành y tế.
III. MỤC TIÊU  
- Nâng cao nhận thức và hiểu biết của bệnh nhân, mang lại niềm tin trong cuộc sống của bệnh nhân.
- Trở thành đối tác tích cực và hợp tác với tất cả các bệnh có liên quan vẩy nến và viêm khớp vảy nến. Hợp tác với các bác sỹ, các hội y học, các công ty dược và các tổ chức khác có liên quan. Cung cấp những thông tin có liên quan tới bệnh vẩy nến để các bác sỹ, các bệnh viện có thể nghiên cứu lâm sàng trong bệnh vẩy nến, viêm khớp vảy nến và các bệnh liên quan.
-  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên chống phân biệt đối xử. Mang tiếng nói đại diện cho bệnh nhân của các vùng miền trên cả nước đến với các cơ quan có liên quan trong và ngoài nước.
 
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
1. Các hoạt động chính
-  Thiết lập bộ máy điều hành và kết nạp thêm hội viên mới bao gồm cả hội viên là cá nhân và hội viên tập thể trên tinh thần tình nguyện, đoàn kết và năng động.
-  Tổ chức các hoạt động tập thể nhân dịp các ngày truyền thống (29/10 hàng năm) và hoạt động truyền thông thường kỳ giữa hội viên và tổ chức Hội.
-  Thiết lập và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.
2. Triển khai
- Tổ chức nhóm, câu lạc bộ, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong việc tổ chức hoạt động và chăm sóc hội viên. Khuyến khích hội viên có khả năng tham gia thường xuyên, gắn bó lâu dài với Hội.
- Lập kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với hội viên, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra.
- Tổ chức các hoạt động bổ ích nhằm thu hút, tập hợp thêm nhiều hội viên gia nhập chi hội.
- Quảng bá hình ảnh của chi hội, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
1. Xây dựng bộ máy và chương trình hoạt động.
- Trên tinh thần tình nguyện, hình thành bộ máy hoạt động mang tính chuyên nghiệp và từng bước hiện đại nhằm đạt hiệu quả cao (một người làm nhiều việc).
- Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương xây dựng chương trình phát thanh, các phóng sự, bản tin... nhằm chuyển tải thông tin y học khoa học về bệnh vảy nến đến đông đảo các bệnh nhân và xã hội
- Xây dựng Bản tin của nhằm đáp ứng được nhu cầu về thông tin của hội viên và trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả.
- Xây dựng trang thông tin điện tử (website), mục tiêu trở thành kênh thông tin, đồng thời là diễn đàn trao đổi giữa các hội viên, giữa hội viên với các cơ sở y tế và giữa hội với các tổ chức vảy nến khác trong khu vực và trên thế giới.
2. Chương trình phát triển Hội viên
- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt định kỳ với nội dung phong phú, hình thức mới nhằm thu hút đông hội viên tham gia sinh hoạt, tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.
- Thực hiện công tác chăm sóc Hội viên bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích. Tổ chức các Câu Lạc bộ, những nhóm sinh hoạt theo vùng miền, theo chuyên đề… nhằm tạo thêm diễn đàn, “sân chơi” mới cho hội viên.
- Phấn đấu xây dựng các câu lạc bộ ở mỗi tỉnh, thành phố, chú trọng việc kết nạp hội viên mới là cá nhân các vùng sâu vùng xa, nơi thiếu các nguồn thông tin về bệnh tật.
3. Chương trình hợp tác cùng phát triển giữa các Hội viên và hợp tác quốc tế
- Cung cấp thông tin thường xuyên cho các hội viên, tạo cơ hội hợp tác giữa các hội viên.
- Tổ chức các sự kiện, các chương trình trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên và trao đổi thông tin giữa hội viên với các bác sỹ chuyên ngành và chuyên gia.
- Tổ chức các chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các Hội chuyên ngành trong nước, chia sẻ thông tin giữa các hội viên.
- Tham gia vào mạng lưới Hội vảy nến khu vực châu Á và Thế giới nhằm giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ nguồn thông tin hữu ích về bệnh học và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động liên quan do tổ chức trong khu vực và trên thế giới cho Hội viên.
4. Tích cực tham gia các phong trào do TƯ, Tỉnh, Thành phố  phát động và tham gia tư vấn phản biện.
- Hưởng ứng các phong trào liên quan tới sức khỏe cộng động, về các vấn đề thời sự như bảo môi trường, phong trào vì bệnh nhân nghèo…
- Tham gia tư vấn, phản biện các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến bệnh nhân vảy nến và các văn bản khác liên quan.
 
HỘI VẢY NẾN VIỆT NAM
HỘI VẢY NẾN VIỆT NAM
I. TẦM NHÌN
Vì một thế giới không còn bệnh nhân đau khổ vì (bệnh) vảy nến.
II. SỨ MỆNH 
Để có tiếng nói thống nhất của tất cả các bệnh nhân vẩy nến. Hỗ trợ việc tăng cường nghiên cứu nguyên nhân bệnh học cho ngành y tế.
III. MỤC TIÊU  
- Nâng cao nhận thức và hiểu biết của bệnh nhân, mang lại niềm tin trong cuộc sống của bệnh nhân.
- Trở thành đối tác tích cực và hợp tác với tất cả các bệnh có liên quan vẩy nến và viêm khớp vảy nến. Hợp tác với các bác sỹ, các hội y học, các công ty dược và các tổ chức khác có liên quan. Cung cấp những thông tin có liên quan tới bệnh vẩy nến để các bác sỹ, các bệnh viện có thể nghiên cứu lâm sàng trong bệnh vẩy nến, viêm khớp vảy nến và các bệnh liên quan.
-  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên chống phân biệt đối xử. Mang tiếng nói đại diện cho bệnh nhân của các vùng miền trên cả nước đến với các cơ quan có liên quan trong và ngoài nước.
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
1. Các hoạt động chính
-  Thiết lập bộ máy điều hành và kết nạp thêm hội viên mới bao gồm cả hội viên là cá nhân và hội viên tập thể trên tinh thần tình nguyện, đoàn kết và năng động.
-  Tổ chức các hoạt động tập thể nhân dịp các ngày truyền thống (29/10 hàng năm) và hoạt động truyền thông thường kỳ giữa hội viên và tổ chức Hội.
-  Thiết lập và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.
2. Triển khai
- Tổ chức nhóm, câu lạc bộ, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong việc tổ chức hoạt động và chăm sóc hội viên. Khuyến khích hội viên có khả năng tham gia thường xuyên, gắn bó lâu dài với Hội.
- Lập kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với hội viên, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra.
- Tổ chức các hoạt động bổ ích nhằm thu hút, tập hợp thêm nhiều hội viên gia nhập chi hội.
- Quảng bá hình ảnh của chi hội, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
1. Xây dựng bộ máy và chương trình hoạt động.
- Trên tinh thần tình nguyện, hình thành bộ máy hoạt động mang tính chuyên nghiệp và từng bước hiện đại nhằm đạt hiệu quả cao (một người làm nhiều việc).
- Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương xây dựng chương trình phát thanh, các phóng sự, bản tin... nhằm chuyển tải thông tin y học khoa học về bệnh vảy nến đến đông đảo các bệnh nhân và xã hội
- Xây dựng Bản tin của nhằm đáp ứng được nhu cầu về thông tin của hội viên và trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả.
- Xây dựng trang thông tin điện tử (website), mục tiêu trở thành kênh thông tin, đồng thời là diễn đàn trao đổi giữa các hội viên, giữa hội viên với các cơ sở y tế và giữa hội với các tổ chức vảy nến khác trong khu vực và trên thế giới.
2. Chương trình phát triển Hội viên
- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt định kỳ với nội dung phong phú, hình thức mới nhằm thu hút đông hội viên tham gia sinh hoạt, tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.
- Thực hiện công tác chăm sóc Hội viên bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích. Tổ chức các Câu Lạc bộ, những nhóm sinh hoạt theo vùng miền, theo chuyên đề… nhằm tạo thêm diễn đàn, “sân chơi” mới cho hội viên.
- Phấn đấu xây dựng các câu lạc bộ ở mỗi tỉnh, thành phố, chú trọng việc kết nạp hội viên mới là cá nhân các vùng sâu vùng xa, nơi thiếu các nguồn thông tin về bệnh tật.
3. Chương trình hợp tác cùng phát triển giữa các Hội viên và hợp tác quốc tế
- Cung cấp thông tin thường xuyên cho các hội viên, tạo cơ hội hợp tác giữa các hội viên.
- Tổ chức các sự kiện, các chương trình trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên và trao đổi thông tin giữa hội viên với các bác sỹ chuyên ngành và chuyên gia.
- Tổ chức các chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các Hội chuyên ngành trong nước, chia sẻ thông tin giữa các hội viên.
- Tham gia vào mạng lưới Hội vảy nến khu vực châu Á và Thế giới nhằm giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ nguồn thông tin hữu ích về bệnh học và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động liên quan do tổ chức trong khu vực và trên thế giới cho Hội viên.
4. Tích cực tham gia các phong trào do TƯ, Tỉnh, Thành phố  phát động và tham gia tư vấn phản biện.
- Hưởng ứng các phong trào liên quan tới sức khỏe cộng động, về các vấn đề thời sự như bảo môi trường, phong trào vì bệnh nhân nghèo…
- Tham gia tư vấn, phản biện các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến bệnh nhân vảy nến và các văn bản khác liên quan.
HỘI VẢY NẾN VIỆT NAM

Liên hệ: PsorViet@HOIVAYNEN / Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội  / Số điện thoại: 090 405 11 88

Copyright by www.vaynen.org | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin